Back to the top

Zeynep Eren

Zeynep Eren
Bedrijfsmaatschappelijk werk – Herstelcoach

Als professional werk ik vanuit betrokkenheid, echtheid, met liefde, aandacht en respect, waarbij ik mensen met enthousiasme ondersteun om ze in de basis van hun kernkracht te brengen. Mijn kracht ligt in het feit dat ik door mijn positiviteit en mijn eerlijkheid mensen een spiegel kan voorhouden om veranderingen teweeg te brengen. De kunst van de hulpverlening is om in mensen de verborgen krachten te vinden voor doelgerichte persoonlijke groei.

Ik studeerde HBO maatschappelijk werk en dienstverlening met specialisme bedrijfsmaatschappelijk werk. Ook ben ik geregistreerd als Kiescoach en SoVa trainer. Na mijn studie heb ik enige jaren ervaring opgedaan in de jeugdzorg, binnen de GGZ, gehandicapt zorg, trauma, onderwijs, verslavingszorg en in de zorg voor mensen met zowel arbeids- als gezinssysteem gerelateerde klachten. Ook ben ik lid van beroepsregister maatschappelijk werk, deze vereniging hanteert een beroepscode en een klachtrecht.

Bij mijn samenwerkingspartners sta ik enorm bekend als het behalen van beoogde resultaten binnen de gestelde normen, proactieve houding, creatief, communicatief vermogen, flexibel en oplossingsgericht. Er kan beroep op mij gedaan worden wanneer psychosociale problemen het functioneren en/of de presentatie van de werknemer nadelig beïnvloeden. Door onpartijdige gesprekken te voeren met de werkgever, management en medewerkers inventariseer ik de situatie rondom de cliënt om op operationeel niveau bij te staan. De beroepscode, privacy en vertrouwelijkheid staan hoog in het vaandel in mijn aanpak.

© 2021 INTER & FOCUS Intercultureel Expertisecentrum B.V.