Back to the top

inter-home

Inter-Focus

is gespecialiseerd in re-integratie, arbeidsdeskundig advies en herstelcoaching van medewerkers en ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond.

Daarnaast ondersteunen we organisaties bij het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur en verzorgen we trainingen. Daarmee verlenen we diensten op zowel cliënt-, medewerker- als organisatieniveau. Onze activiteiten hebben als beoogd resultaat ervoor te zorgen dat alle mensen op een volwaardige manier en met gelijke kansen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Onze expertise

is de optelsom van de ervaring, competenties en X-factor van al onze professionals. Bij Inter-Focus werken gekwalificeerde arbeidsdeskundigen, loopbaancoaches, TMA-specialisten, herstelcoaches en trainers. Veelal hebben zij een interculturele achtergrond of hebben zij sterke affiniteit met niet-westerse culturen. Daardoor is Inter-Focus als geen ander in staat om haar begeleiding af te stemmen op de specifieke culturele aspecten van interculturele cliënten.

Herstelcoaching

Inter-Focus is expert in het samen met de cliënt (her)vinden van nieuw perspectief in sociaal-maatschappelijke zin.

Arbeidsdeskundig advies en re-integratie

Inter-Focus is gespecialiseerd in arbeidsdeskundig advies, re-integratie, loopbaancoaching, TMA-analyses en outplacementtrajecten ten behoeve van interculturele medewerkers en ongevalsslachtoffers.

Wij stellen op deskundige wijze de mate van arbeids(on)geschiktheid vast of verzorgen een gedegen analyse van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden.

Trainingen

Voor professionals verzorgen wij interculturele communicatietrainingen, met als doel om hen de benodigde inzichten en handvatten te bieden voor het begeleiden van interculturele cliënten.

Visie

Diversiteit is een kracht. Want elke cultuur heeft zoveel moois te bieden! Om dat te ervaren en te benutten is het aannemen van een open houding essentieel. Alleen dan ontstaat echt contact en wederzijds begrip. Dan is het niet moeilijk om met elkaar samen te werken en elkaar te motiveren. Dan wordt het verrassend, boeiend en leuk!

Bij het begeleiden van interculturele cliënten is het creëren van onderling vertrouwen belangrijk. Daarom stemmen we onze communicatie af op onze cliënten. Aangezien een hulptraject voor 90% uit communicatie bestaat en een goede afstemming tussen professional en cliënt een belangrijke succesbepalende factor is, ligt hier de sleutel tot een goed resultaat.

Missie

Wij geloven in een samenleving waarin mensen worden beoordeeld op hun kwaliteiten en competenties, waarbij hun culturele achtergrond als meerwaarde wordt gezien en bedrijven werken aan een inclusieve werk- en ontwikkelcultuur.

Vanuit onze unieke expertise helpen we werknemers en ongevalsslachtoffers die door een beperking, aandoening, ziekte of ongeval problemen ondervinden bij het vinden van perspectief of het verrichten van werk. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het begeleiden van Nederlanders met een niet-westerse culturele achtergrond.

Team

ethememm (1)

Ethem Emre
Algemeen Directeur

leyla-1

Leyla de Mos
Directeur Dienstverlening

peter

Peter Wolters
Diversiteit, HRM en LGBT adviseur

kerim-budak.fw

Kerim Albudak
Carrière- en Life coach

zeynep.fw

Zeynep Eren
Bedrijfsmaatschappelijk werk – Herstelcoach

Khansa-keir-1

Khansa Keir
Herstelcoach – Fysiotherapeut

ess

Esnaf Esso Begic
Re-integratie Coach – Deskundige

nagihanv1.fw

Nagihan Sungur
Coach en Emotieverwerkingstherapeut

Ton-Veldman

Ton Veldman
Arbeidsdeskundige, WMO gespecialiseerd

rachid.fw

Rachid Chaghouaoui
Arbeidsdeskundige en Casemanager Verzuim

nese

Neşe Doğan
Intern Mediation – Intermediair Taal en Cultuur

s.hidir

Serpil Hidir
Psycholoog MSc

InterFocus_Team_small_05_Jaco

Jaco Brouwer
Budgetcoach – Bewindvoerder

Raad van Adviseurs

shervin.fw

Shervin Nekuee
Socioloog – Organisatieadviseur Diversiteit Strategisch Adviseur en Coaching Bestuurders

herman-1

Herman van der Weide
Adviseur Zorg en Diversiteit

Voor wie?

Verzekeraars

Inter-Focus is een partner voor verzekeraars in de letselschadebranche en op het gebied van verzuim/WGA.

In opdracht van verzekeraars voeren we re-integratieopdrachten, arbeidsdeskundig advies en herstelcoaching uit, als ook adviseringsopdrachten en trainingen interculturele communicatie. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van werknemers en ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond. Inter-Focus is dan ook uw partner bij uitstek voor cliënten met een niet-westerse achtergrond, zoals Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Poolse, Bulgaarse, Russische, Arabische, Chinese of Afrikaanse afkomst.

Onze inzet is om de cliënt te helpen bij het vinden van nieuw perspectief. Daarmee heeft de cliënt een zelfgekozen doel en een overzichtelijk plan om dat doel te bereiken. Het zorgt voor de nodige motivatie om in beweging te komen en voor het gevoel de autonomie in het leven terug te winnen.

Als het gaat om een arbeids- of opleidingsgerelateerde opdracht, dan gaan we aan de slag met re-integratie, een outplacementtraject op maat, studie- of loopbaanbegeleiding of een TMA-analyse. Ook kunnen we de cliënt trainen om belemmerende factoren te overwinnen, zowel op praktisch, emotioneel, psychologisch of sociaal-maatschappelijk gebied. Inter-Focus beschikt over de expertise en de instrumenten om cliënten aan het werk te helpen.

Na een doelgerichte intake geeft de arbeidsdeskundige een inschatting van de haalbaarheid van een re-integratietraject. Volgende stap is het in kaart brengen van de mogelijkheden om passende arbeid te vinden en een helder plan van aanpak om de re-integratie tot een succes te maken. Inter-Focus houdt hierbij nadrukkelijk rekening met de belangen en wensen van de betrokken partijen, zodat er een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat.

Herstelcoaching is een effectieve manier om ongevalsslachtoffers sociaal-maatschappelijk te ondersteunen. Na een traumatisch ongeval is het vaak moeilijk om de draad weer op te pakken, zeker als de route die de cliënt voor het ongeval had uitgestippeld vanwege blijvende beperkingen onmogelijk (b)lijkt. Herstelcoaching gaat ervan uit dat de cliënt zelf het beste weet wat het betekent om een zinvol bestaan te hebben. Ook heeft de cliënt alles wat daarvoor nodig is in huis. De coach bekijkt waar de cliënt ondersteuning kan gebruiken en faciliteert dat.

Naast ons werk op cliëntniveau delen wij graag onze interculturele expertise, door middel van advisering bij de vorming en/of implementatie van diversiteitsbeleid en het verzorgen van interculturele communicatietrainingen.

Arbodiensten

Iedere medewerker iedere dag gezond en vitaal. Dat willen we allemaal. De verzuimaanpak van arbodiensten richt zich op preventie, duurzame inzetbaarheid en re-integratie, wat leidt tot verzuimreductie en verzuimbeheersing. Maar iedere medewerker is anders, een standaardaanpak bestaat niet. Dat geldt zeker als we het hebben over een werknemer met een interculturele achtergrond.

Inter-Focus kan helpen om werknemers met een niet-westerse achtergrond te re-integreren. Wij volgen daarbij uw reguliere processtappen, maar zijn vanwege onze specifieke culturele expertise goed in staat om onze begeleiding af te stemmen op de specifieke kenmerken van de cliënt. Dat is nodig voor een effectief hulptraject.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werknemers met een niet-westerse culturele achtergrond bij ziekte of letsel een verhoogd risico lopen om blijvend uit het arbeidsproces te vallen. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat professionals door communicatieproblemen en een gebrek aan inzicht in de culturele achtergrond van interculturele werknemers onvoldoende grip hebben op het re-integratietraject. Deze knelpunten zorgen voor hoge maatschappelijke kosten en gevoelens van frustratie bij werknemers, werkgevers en re-integratiedeskundigen.

Om samen met de interculturele werknemer een succesvol re-integratietraject af te kunnen leggen, is aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep een belangrijke vereiste. Daar is, naast inhoudelijke arbeidsdeskundige kennis, interculturele expertise voor nodig, om de balans te vinden tussen een vertrouwensrelatie en een functioneel traject.

Inter-Focus beschikt over gecertificeerde arbeidsdeskundigen, re-integratiespecialisten, TMA-experts, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, WMO-specialisten, NLP-mastercoaches, budgetcoaches, taaldocenten, mediators, advocaten en juristen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de begeleiding van werknemers en ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond.

Wij vertellen u graag meer over onze aanpak.

Werkgevers

Het kan iedere werkgever overkomen: een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen, zeker wanneer de werknemer niet goed wordt begeleid. En de werknemer kan een kans op snelle rehabilitatie mislopen als er niet goed en voortvarend wordt gehandeld. De gevolgen kunnen groot zijn voor beide partijen.

Een re-integratie van een medewerker met een interculturele achtergrond biedt meer uitdagingen dan een regulier traject. Ook hier moet er sprake zijn van begeleiding door een deskundige, maar ook is het belangrijk dat de medewerker de begeleider vertrouwt en dat er goed kan worden gecommuniceerd. Inter-Focus beschikt over de unieke combinatie van kennis van re-integratie en niet-westerse talen en culturen.

Langdurig zieke werknemers brengen voor de werkgever hoge kosten met zich mee en het risico op een stagnerende organisatie. De regelgeving rond arbeidsongeschiktheid en re-integratie is bovendien complex en voortdurend aan verandering onderhevig. Daarom doen werkgevers er verstandig aan zich bij de re-integratie van werknemers te laten ondersteunen door specialisten. Daar waar het gaat om werknemers met een niet-westerse culturele achtergrond is daarnaast specifieke interculturele kennis nodig. Die unieke combinatie van expertisegebieden vindt u bij Inter-Focus.

Inter-Focus ondersteunt werkgevers met advies over de Wet Verbetering Poortwachter en met de re-integratie van interculturele werknemers naar passend werk. We beschikken over gecertificeerde arbeidsdeskundigen, re-integratiespecialisten, TMA-experts, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, WMO-specialisten, NLP-mastercoaches, budgetcoaches, taaldocenten, mediators, advocaten en juristen. Deze full-service dienstverlening stelt ons in staat om maatwerk te leveren en precies die oplossingen in te zetten die een medewerker nodig heeft. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de begeleiding van werknemers en ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond.

Mocht u een praktijksituatie met ons willen bespreken, neemt u dan gerust contact met ons op.

Belangenbehartigers

Voor de belangenbehartiger van een ongevalsslachtoffer staat het belang van de cliënt voorop. Het is zijn of haar taak om voor het slachtoffer een optimale schadevergoeding te verhalen en daarnaast zorgt te dragen voor de inschakeling van de juiste hersteldiensten. Daarom spreekt onze cliëntgerichte aanpak veel belangenbehartigers aan, zowel rechtsbijstandverzekeraars, letselschade-advocaten als letselschade-experts. Inter-Focus is uw partner bij de rehabilitatie van cliënten met een niet-westerse achtergrond.

Inter-Focus verzorgt ten behoeve van uw cliënt het gehele re-integratietraject. Zo nodig voeren we een loopbaan- of studiekeuzeonderzoek uit, verzorgen we een gedegen arbeidsdeskundig advies of begeleiden we uw cliënt middels herstelcoaching.

Wij vinden het belangrijk dat de belangenbehartiger het gevoel heeft dat de cliënt bij Inter-Focus in goede handen is. Bij de uitvoering van onze opdrachten kijken wij zorgvuldig naar uw wensen en belangen. Zo sturen wij onze adviezen en rapportages pas aan de betalende partij als zowel de cliënt als diens belangenbehartiger zich kunnen vinden in de manier waarop deze zijn geformuleerd, zonder daarbij partij te kiezen. Daarnaast stemmen wij al onze activiteiten en processtappen met de belangenbehartiger af en maken we afspraken over wie wat doet.

Veel partijen in de letselschadebranche werken samen met vaste adviseurs, zoals arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs, rekenaars en herstelcoaches. Het werken met bekende gezichten zorgt voor korte lijnen en een hoge mate van onderling vertrouwen. Inter-Focus is uw partner bij uitstek voor cliënten met een niet-westerse achtergrond, zoals Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Poolse, Bulgaarse, Russische, Arabische, Chinese of Afrikaanse afkomst.

Omdat wij in staat zijn om onze begeleiding en communicatie af te stemmen op de cliënt, door rekening te houden met diens specifieke culturele kenmerken, kunnen wij veel voor hen betekenen. Wij lichten onze aanpak graag nader toe.

Belangenbehartigers

Voor de belangenbehartiger van een ongevalsslachtoffer staat het belang van de cliënt voorop. Het is zijn of haar taak om voor het slachtoffer een optimale schadevergoeding te verhalen en daarnaast zorgt te dragen voor de inschakeling van de juiste hersteldiensten. Daarom spreekt onze cliëntgerichte aanpak veel belangenbehartigers aan, zowel rechtsbijstandverzekeraars, letselschade-advocaten als letselschade-experts. Inter-Focus is uw partner bij de rehabilitatie van cliënten met een niet-westerse achtergrond.

Inter-Focus verzorgt ten behoeve van uw cliënt het gehele re-integratietraject. Zo nodig voeren we een loopbaan- of studiekeuzeonderzoek uit, verzorgen we een gedegen arbeidsdeskundig advies of begeleiden we uw cliënt middels herstelcoaching.

Wij vinden het belangrijk dat de belangenbehartiger het gevoel heeft dat de cliënt bij Inter-Focus in goede handen is. Bij de uitvoering van onze opdrachten kijken wij zorgvuldig naar uw wensen en belangen. Zo sturen wij onze adviezen en rapportages pas aan de betalende partij als zowel de cliënt als diens belangenbehartiger zich kunnen vinden in de manier waarop deze zijn geformuleerd, zonder daarbij partij te kiezen. Daarnaast stemmen wij al onze activiteiten en processtappen met de belangenbehartiger af en maken we afspraken over wie wat doet.

Veel partijen in de letselschadebranche werken samen met vaste adviseurs, zoals arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs, rekenaars en herstelcoaches. Het werken met bekende gezichten zorgt voor korte lijnen en een hoge mate van onderling vertrouwen. Inter-Focus is uw partner bij uitstek voor cliënten met een niet-westerse achtergrond, zoals Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Poolse, Bulgaarse, Russische, Arabische, Chinese of Afrikaanse afkomst.

Omdat wij in staat zijn om onze begeleiding en communicatie af te stemmen op de cliënt, door rekening te houden met diens specifieke culturele kenmerken, kunnen wij veel voor hen betekenen. Wij lichten onze aanpak graag nader toe.

Diensten

Herstelcoaching

In situaties van verzuim en letselschade

Re-integratie

Spoor 1, 2 en 3
Advies Wet verbetering poortwachter

Outplacement &
Loopbaanbegeleiding

Outplacement
Loopbaankeuze en begeleiding
Loopbaanonderzoek en Talentenanalyse
.

Sociale activering

Motivatie activatie
Sociale activering

Interculturele
diensten

Bedrijfsmaatschappelijk werk
Psychosociale hulpverlening

Mediation

‘Conflict of ‘
onderhandelen waarbij culturele
achtergronden botsen

Kennis delen

Trainen
interculturele competenties

Adviseren
en consulteren

Diversiteit

Cultuur en Taal intermediair

Turks, Arabisch, Berbers en Pools

© 2021 INTER & FOCUS Intercultureel Expertisecentrum B.V.