Back to the top

Ton Veldman

Ton Veldman
Arbeidsdeskundige, WMO gespecialiseerd

Ik kijk niet naar problemen of beperkingen, maar naar oplossingen en mogelijkheden. Ik zie geen nummers en dossiers, ik zie mensen.

De kern van mijn diensten zijn arbeidsdeskundig onderzoek en individuele begeleiding. Ik werk voor opdrachtgevers die gespecialiseerd zijn in de preventie en begeleiding van verzuim.

Ik heb het zelf aan den lijve ervaren toen ik ooit ziek werd. Ik werd geconfronteerd met de Ziektewet, met re-integratie en alles er omheen. Het is fijn dat er dan iemand duidelijkheid kan geven en een steuntje in de rug kan bieden. Voor zowel werkgever als werknemer. Er bestaat behoefte aan uitleg en ondersteuning, vooral in geval van complexe dossiers met multiculturele achtergronden.

Ik ben opgegroeid in het MKB-bedrijf van mijn ouders. Daardoor snap ik heel goed wat er speelt in het MKB, zeker als het gaat om de mensen die er werken. Ik wil uit mensen halen wat erin zit, zeker bij diegenen die om wat voor reden dan ook tijdelijk, langdurig of permanent beperkt zijn in hun werk.

Mijn werkervaring:

 • Personeelsfunctionaris en hoofd Personeelszaken;
 • Arbeidsdeskundige;
 • Arbeids- en organisatiedeskundige;
 • leadauditor persoons- en managementsysteemcertificatie;
 • secretaris centraal college van deskundigen;
 • middelbaar veiligheidskundige;
 • WMO en WLZ regulier en gespecialiseerd begeleider.

Mijn kwalificaties:

 • HBO personeelswerk;
 • Propaedeuse psychologie;
 • Arbeidsdeskundige;
 • Bachelor- en Master psychologie;
 • Middelbaar veiligheidsdeskundige.

Mijn registratie:

 • SRA arbeidsdeskundige;
 • Master of psychology (Salt Lake City).
© 2021 INTER & FOCUS Intercultureel Expertisecentrum B.V.