Back to the top

Serpil Hidir

Serpil Hidir
Psycholoog MSc

Serpil Hidir heeft in Turkije en Nederland meer dan 25 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Vanwege deze ervaring is ze in staat om met mensen van verschillende culturele achtergronden makkelijk te communiceren, samen te werken en psychische problemen effectief en toekomstgericht aan te pakken. In haar rol als behandelaar is ze zich gaandeweg steeds meer gaan verdiepen in de interculturele psychiatrie, met name voor volwassenen.

Haar missie is om het leven vanuit een positief perspectief te (laten) bekijken. Sinds haar dertiende jaar is ze zeer geïnteresseerd in de psychologische ontwikkeling van de mens. De vraag hoe psychische en/of psychiatrische problemen ontstaan, voortduren en de behandeling hiervan bij volwassenen heeft haar altijd gefascineerd.

Serpil is ervaren in het behandelen van mensen met diverse klachten zoals angst, sombere stemming, stress, overspannenheid, burn-out, rouw, verlies, trauma, systeemproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Ze hecht veel waarde aan het opbouwen van een goede werkrelatie met de cliënt en het creëren van een veilige omgeving.

Cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, stabilisatie bij complexe trauma, interpersoonlijke therapie en transculturele systeemtherapie zijn een aantal van de methodieken die ze beheerst en gebruikt.
Serpil Hidir is psycholoog-NIP en aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen.

© 2021 INTER & FOCUS Intercultureel Expertisecentrum B.V.