Back to the top

Peter Wolters

Peter Wolters
Diversiteit, HRM en LGBT adviseur

Diversiteit staat centraal bij Peter sinds de ’90 jaren. Het managen en meerwaarde creëren met human resources uit niet-westerse culturen in een ondernemersomgeving én tegelijkertijd ervaring met de LGBT gemeenschap maakt hem een breed georiënteerde diversiteitsadviseur.

Diensten waarvoor u Peter via Inter-Focus kunt inschakelen:
– Quality check diversiteits- en inclusiviteitsbeleid binnen bedrijf
– Presentaties incl. praktijkervaringen over meerwaarde diversiteit voor evenementen

Peter ontleent zijn ervaring en inzichten o.a. aan zijn functie als vicevoorzitter van een bilaterale KvK voor Nederland en Turkije. Hij werkt samen met Turkse collega’s van allerlei leeftijden en sectoren. Hoewel meerwaarde creëren uit diversiteit in eerste instantie tijd kost, kan het zich uiteindelijk wel lonen mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Tevens staat Peter dicht bij jonge, slimme professionals van o.a. Turkse afkomst in zijn pro-bono functie als bestuurslid van een stichting die hooggekwalificeerde, Nederlandse talenten met een niet-westerse achtergrond samenbrengt. Maatschappelijke, sociaal-educatieve en loopbaan gerelateerde onderwerpen worden in groepsverband besproken.

Als leidinggevende was Peter voor een Europese NGO 18 jaar o.a. verantwoordelijk voor het rekruteren van multiculturele teams (Aziaten, Europeanen, Russen, Latino’s) voor communicatieprojecten in de jaren ’90.

Verder staat Peter als LGBT’er in het leven. Dit stukje ‘DNA’ en vorming heeft Peter altijd geholpen in te zien dat geaardheid, talenten en vaardigheden het beste tot bloei komen als sollicitanten en werknemers het gevoel hebben dat het bedrijf een veilige voedingsbodem biedt. En dat begint bij leidinggevenden.

Peter is afgestudeerd aan de Academie Mens-Arbeid te Tilburg in 1996. Het was destijds een unieke opleiding waarin de ontdekking, ontwikkeling en groei van het menselijk potentieel centraal stond in de domeinen Personeel, Organisatie en Psychologie.

© 2021 INTER & FOCUS Intercultureel Expertisecentrum B.V.