Back to the top

Leyla de Mos

Leyla de Mos
Directeur Dienstverlening

Leyla de Mos heeft als leidinggevende 26 jaar ervaring opgedaan binnen een internationaal, multicultureel concern. Daardoor is zij de aangewezen persoon diverse maatschappelijke en zakelijke culturen effectief met elkaar te verbinden, communiceren en productief te laten samenwerken. “Dankzij verschillen (meer)waarde creëren” is één van haar slogans.

Bedrijfskosten op termijn verlagen door het welzijn van medewerkers te verhogen. Pak deze uitdaging tezamen met Leyla op!

Verzuimprocessen begeleiden en re-integratie op de werkvloer is Leyla niet onbekend. Als loopbaanbegeleider heeft zij bij meerdere gemeenten kennis opgedaan en zijn samenwerkingsverbanden succesvol afgesloten. Het opleiden, trainen, begeleiden, aansturen en motiveren van teams heeft altijd als dankbare uitdaging aanvaard.

Leyla: “wederzijds begrip en als logisch gevolg loyaliteit loont zich voor medewerker en onderneming; hiertoe dient een gelijkwaardige omgeving te worden gecreëerd waarin eenieder zich veilig en op zijn gemak voelt”.

© 2021 INTER & FOCUS Intercultureel Expertisecentrum B.V.