Back to the top

Herman van der Weide

Herman van der Weide
Adviseur Zorg en Diversiteit

Herman van der Weide heeft enige decennia ervaring op de teller als bestuurder en bestuursadviseur voor landelijk en gemeentelijk zorgbeleidsmakers. Als directeur van meerdere gezondheidscentra werkt hij samen met ministeries, provincies, gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars met focus op strategische herorientaties. Financiering, bedrijfsvoering en marketing staan bij hem op de voorgrond. In Turkije heeft hij tussen 1990 – 1996 kennis en ervaring ingebracht voor Turkse bestuurders en burgermeesters om gehandicapten te faciliteren. Daarbij heeft hij financiering gerealiseerd vanuit Nederland. Zijn talenten komen ook tot uiting als uitgever/hoofdredacteur van VOZ magazine, een vaktijdschrift voor de gezondheidszorg en politiek.

© 2021 INTER & FOCUS Intercultureel Expertisecentrum B.V.